»»——————— ♡ ———————««

*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*
♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺
💖・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆ 🎀  𝒜𝓅𝓅𝒶𝓇𝑒𝓁  🎀  ・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・ 💖
 ฅ^•ﻌ•^ฅ
𐐪🎀𐑂  {Limerence}    ૮₍ ´• ˕ • ₎ა{Limerence} Madeline hair
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼  
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
Eyes
𐐪🎀𐑂   𝓓𝓸𝓵𝓵𝓱𝓸𝓵𝓲𝓬 𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽    ૮₍ ´• ˕ • ₎ა  boho sonja
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂   ᴘᴏᴜᴛ!    ૮₍ ´• ˕ • ₎ა   [POUT!] Glitter Freckles
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼 Mainstore 
(The makeover Room 2021)
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    ᴘᴏʟᴀʀ<3ʙᴜɴɴʏ      ૮₍ ´• ˕ • ₎ა    polar<3bunny. face highlight. lel evox BOM!
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼  
Available on mainstore
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. bags V1 – 70
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. Cheeks V2 – 90
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. chin – 70
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. circle eyes – 60
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. eyes V1 – 90
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. forehead V1 – 90
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. forehead V2 – 90
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. top mouth
 ୨୧  polar<3bunny. face highlight. lel evox. under nose V1 – 70
                     ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺
💖・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆ 🎀  𝒪𝓊𝓉𝒻𝒾𝓉  🎀  ・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・ 💖
                               ฅ^•ﻌ•^ฅ
𐐪🎀𐑂  Pink Charcoal      ૮₍ ´• ˕ • ₎ა  Pink Charcoal – Mirella Denim
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
Discounted new item for Happy Weekend
Skirt°°Top°°Shoes
 ୨୧  Reborn
 ୨୧  Legacy
 ୨୧  Maitreya
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
🎀𐑂   𝐂𝐨𝐬𝐦𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭  11  July  -23 July 2022       ૮₍ ´• ˕ • ₎აMY BAGS by Mila Blauvelt MY MONACO
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼 
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆
𐐪🎀𐑂   𝓓𝓸𝓵𝓵𝓱𝓸𝓵𝓲𝓬 𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽    ૮₍ ´• ˕ • ₎ა #187# Hentai  Cup
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂   𝓓𝓸𝓵𝓵𝓱𝓸𝓵𝓲𝓬 𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽    ૮₍ ´• ˕ • ₎ა  finger bandaids
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆
🎀𐑂   𝐂𝐨𝐬𝐦𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭  11  July  -23 July 2022       ૮₍ ´• ˕ • ₎ა:: DS :: Eliana Glasses
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
   ♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺
  ♡∩_∩
(„• ֊ •„)♡
┏━∪∪━━━━┓
••𝓓𝓮𝓬𝓸𝓻••
┗━━━━━━━┛
𐐪🎀𐑂   NextUp  Event  ૮₍ ´• ˕ • ₎ა   Lea set. BananaN
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼 
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆
»»——————— ♡ ———————««

 

 

0 Comments

Submit a Comment