»»——————— ♡ ———————««
*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*♥*:;;:*
💖・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆ 🎀  𝒜𝓅𝓅𝒶𝓇𝑒𝓁  🎀  ・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・ 💖
                             ฅ^•ﻌ•^ฅ
𐐪🎀𐑂   {Limerence}   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა  {Limerence} Kasia hair
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡  Boho hilly
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡ Luxurious Sin – Tentacle Love Tattoo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼   
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    [BELANTTI]   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡  Lelutk Evo x Butterfly Collection
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼  
~♡︎  Butterfly
~♡︎  Butterfly Crown
~♡︎  Eyeshadow
~♡︎  Freckles
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡ [TEAR] Lola Gloss (Lel Evo/EvoX)
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼   
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡love tape // . i i c i n g .
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
~♡︎  i<3 tape (90%) – add me first // . i i c i n g .
~♡︎  tape letter – J
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡ moonwaii . hentaidoll #brow xoxo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼     
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
 ♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺
💖・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆ 🎀  𝒪𝓊𝓉𝒻𝒾𝓉  🎀  ・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・ 💖
                               ฅ^•ﻌ•^ฅ
𐐪🎀𐑂   𝐂𝐨𝐬𝐦𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭  13  -25 June 2022       ૮₍ ´• ˕ • ₎ა  adorsy – Debbie  Top||Shorts||shoes||
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼   
⊹  Kupra
⊹  Lara
⊹  Legacy
⊹  Maitreya
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡  [AlternatiVe] Kitty Collar
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼    
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡  – Sour – Sunny Blast (Right)
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼   
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    [BELANTTI]   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡   [BELANTTI] KAWAII PHONE
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼 
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂 CODEX   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡  CODEX_HELMS EARRINGS FATPACK (LEL)
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼   FameshedX event 
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
     ♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺゜♥•̩̩͙⁺
  ♡∩_∩
(„• ֊ •„)♡
┏━∪∪━━━━┓
••𝓓𝓮𝓬𝓸𝓻••
┗━━━━━━━┛
𐐪🎀𐑂     Next Up Event    ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡   02 Bee Designs Bayside Bungalow RARE
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
𐐪🎀𐑂    Dollholic event!   ૮₍ ´• ˕ • ₎ა♡ Sweet Horizon V1 Backdrop – The Bearded Guy
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ⌲  🅻🅼
                            ・┆  ✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
  »»——————— ♡ ———————««